Schooltijden

Wij werken op school aan de hand van een continurooster. Dit houdt voor de kinderen in dat ze op school hun lunch opeten. Hierdoor creeëren we als school meer effectieve leertijd voor de kinderen. Wij verzoeken ouders om een gezonde, verantwoorde lunch mee te geven.

Het rooster is alle dagen voor alle kinderen gelijk. De deuren gaan tien minuten voor het aanvangen van de lessen open. 

Lestijden

Maandag    8.30 uur - 14.00 uur
Dinsdag 8.30 uur - 14.00uur
Woensdag 8.30 uur - 14.00 uur
Donderdag   8.30 uur - 14.00 uur
Vrijdag 8.30 uur - 14.00 uur