Inschrijven

U wilt uw kind inschrijven op onze school?

Dit kan gedurende het gehele schooljaar en rechtstreeks bij de directie (0183-620536). U bent als ouders van een (toekomstige) leerling altijd welkom om onze school te bezoeken. Soms kunnen we direct tijd vrijmaken om u uitgebreid te informeren en rond te leiden. Het kan ook voorkomen dat u alvast een informatiepakket krijgt en we een afspraak maken voor een uitgebreid informatiegesprek en een rondleiding door de school. Als u ons van tevoren even belt, kunnen we in ieder geval meteen voldoende tijd reserveren om met u en uw kind kennis te maken en u in het gebouw rond te leiden.

'Oefenen'

Nadat het inschrijfformulier is ingevuld en ondertekend, mag uw kind een aantal keren op school komen kijken. Dit mag vanaf het moment dat de peuter 3 jaar en 10 maanden is. Hij of zij mag voor de 4e verjaardag dan 4 ochtenden komen kijken en met de andere kleuters uit de groep meedoen. We doen dit in goed overleg met de leerkracht van de groep waarin uw zoon of dochter geplaatst wordt. De 4e verjaardag van uw zoon / dochter geldt als de eerste schooldag. Vanaf die dag is uw kind ook officieel ingeschreven.

Toelating

Voor een ononderbroken ontwikkeling van het kind is het doorlopen van de school van eerste inschrijving tot aan de overgang naar het voortgezet onderwijs gewenst. Het is om die reden van groot belang dat de keuze voor een basisschool door ouders bewust en weloverwogen gemaakt wordt. Ouders maken in principe een keuze voor één basisschool voor de duur van de gehele basisschooltijd. De school gaat ervan uit dat de keuze een definitieve keuze is. Zodra uw kind vier jaar geworden is, wordt het toegelaten op de basisschool, Een leerling wordt leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de vijfde verjaardag.

Alle basisscholen in Gorinchem hebben een gezamenlijk aannamebeleid vastgesteld. Via deze link kunt u dit document downloaden.