Ouders

Ouders zijn dé deskundigen als het om hun eigen kind gaat.

Dat is het uitgangspunt van waaruit onze school met ouders in gesprek gaat. Ouders kennen hun kind als geen ander en de leerkrachten weten wat er op school moet gebeuren. De school is de deskundige als het om onderwijs gaat. Daarom vinden wij een goed contact met ouders van groot belang!

Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een informatie-avond. Dan vertellen de leerkrachten aan de ouders wat er in het desbetreffende jaar allemaal gaat gebeuren. Heeft u deze informatieavond gemist, dan kunt u uiteraard zelf een afspraak met de leerkracht maken. Het is mooi als de verwachtingen over en weer helder zijn. Dat voorkomt miscommunicatie. 

Ouderbetrokkenheid

Ieder kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Wij stellen als school een goed contact met de ouders zeer op prijs. Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid van ouders. Wij realiseren ons heel goed dat het thuisleven iets anders is dan het schoolleven. We vinden het belangrijk dat ouders weten wat er zoal op school gebeurt, welke activiteiten er zijn en hoe het kind zich opstelt binnen de school. Andersom geldt dit ook: wat maakt het kind thuis mee en hoe is het kind in de thuissituatie. Gedurende het jaar zijn er verschillende gespreksmomenten (informatieavond, rapportgesprekken) en ook tussentijds kunnen leerkrachten en ouders een afspraak maken voor een gesprek. Daarnaast is ons onderwijs ondenkbaar zonder de betrokkenheid en hulp van de ouders.

Op allerlei manieren kunt u uw steentje bijdragen in het schoolleven. Wij vinden het steeds weer fijn ouders ons te hulp schieten bij allerlei vieringen, de schooldag, de creatieve middagen, uitstapjes of klussen. We willen onderstrepen dat u zich aanmeldt op vrijwillige basis. U moet niets, maar we vinden het wel prettig als ouders meedoen.

Ouderraad

De ouderraad behartigd de belangen van school en kind en ondersteunt ons bij activiteiten waar de leerkrachten niet aan toekomen. De ouderraad is een onmisbare schakel tussen ouders, leerkrachten en schoolleiding. Zij geeft fleur en kleur aan onze school. Door de betrokkenheid van ouders ontstaat er meer begrip voor elkaars werk. De ouderraad komt regelmatig bij elkaar.

Helpende handen

Bij diverse zaken is de hulp van ouders hard nodig. Bijvoorbeeld bij de crea en technieklessen, vervoer naar de schouwburg, begeleiding bij het schoolreisje, hulp bij kleine klusjes. Voor alle ouders die assisteren bij schoolse of buitenschoolse activiteiten is door ons bestuur, Stichting OVO, een w.a.-verzekering afgesloten. Ouders die plaats willen nemen in de ouderraad zijn van harte welkom. Informatie kan verkregen worden bij de leden van de ouderraad.

Samenstelling

Op dit moment bestaat de ouderraad uit de volgende ouders:

Esmeralda Muilwijk (voorzitter)

Melanie Westerhout & Ismay Bluijs (penningmeester) 

Maureen Bol (secretaris)

Bianca Kool (lid)

Michelle Breur (lid)

Antoinette Marcato (lid)

Mariam el Makhloufi (lid)

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Om deze doelstelling te realiseren, is een financiële bijdrage van de ouders nodig. Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u een brief over deze bijdrage. Activiteiten waarvoor de ouderbijdragen worden gebruikt zijn onder andere Sinterklaas, Kerstmis, lenteontbijt, schoolreis, schoolkamp, vader- en moederdag. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Bij het niet (willen) betalen van de ouderbijdrage kan het kind niet mee op schoolreis. Uw kind wordt in dat geval opgevangen in een groep die op die dag op school les krijgt. Gelukkig komt deze situatie bijna nooit voor, mede door de aanvraag die ouders kunnen doen bij Stichting Leergeld als de hoogte van het bedrag een probleem dreigt te worden. Neemt u in dat geval op met de directeur van de school. Zij informeert u graag.

Jaarlijks wordt er verslag gedaan over de activiteiten. Daarnaast leest u in de nieuwsbrief en in de schoolkrant ook altijd stukjes over activiteiten die georganiseerd zijn. Zo blijft u als ouder op de hoogte van de werkzaamheden van de ouderraad.