Onze school

De J.P.Waale is een school voor ieder kind. Wij hebben een school met ruimte voor ideeën en aandacht voor het individu. De J.P.Waale staat voor onderwijs, dat een goede aansluiting waarborgt op het vervolgonderwijs. Daarnaast:

  • Willen wij dat uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school gaat.
  • Werken wij aan een fijne sfeer in de klassen en doen wij er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit.
  • Houden wij rekening met verschillen tussen kinderen.

Wij richten ons op een maatschappij die voortdurend verandert. Daarom is ook ons onderwijs steeds in beweging.

Regelmatig spreken wij elkaar aan op de effectiviteit van het onderwijs, en zetten we ons in om onszelf en ons onderwijs te verbeteren.

De kerndoelen, die de overheid ons stelt, willen wij met zoveel mogelijk leerlingen halen. Methoden die wij gebruiken, worden daarop getoetst. Zo nodig roepen wij bij het vernieuwen van lesmethoden deskundige hulp in.

De schoolse vakken beheersen is één doel, maar met ons onderwijs bereiken we meer. Ook andere vaardigheden zijn belangrijk omdat die (misschien nog wel meer dan kennis) bepalen of een kind ‘het gaat redden’ later. De kinderen leren samenwerken, verantwoordelijkheid te dragen en zelfstandig te zijn. Dit zijn dan ook zaken waar wij veel aandacht aan besteden.