Elke groep een fijne groep

Pesten is iets vreselijks. Je kunt er je hele leven last van houden. Daarom besteden wij binnen de lessen veel tijd aan normen en waarden. Wat mag wel en wat mag niet? En wat doe je als je dingen ziet gebeuren die niet mogen?

Als we signalen krijgen dat er wellicht toch sprake is van pesten, dan passen wij de 'No blame'-methode toe. Uitgangspunt hierbij is dat het niet uitmaakt wie er schuld heeft, maar dat het van belang is dat het vervelende gevoel dat iemand heeft zo snel mogelijk weggaat. Hieraan werkt de hele groep mee!

Deze aanpak heeft tot nu zeer positieve resultaten gehad. Het gevoel gepest te worden verdween en kinderen gaven aan dat het daarna zelfs gezelliger was geworden. Zowel onder als na schooltijd. Ons streven is dus: elke groep een fijne groep!

Naast deze aanpak, werken wij in alle groepen met de methode 'Leefstijl'. Een lesmethode waar op speelse wijze aandacht wordt besteed aan allerlei zaken die met sociaal-emotionele ontwikkeling te maken hebben.