High five

Door een gemoedelijke, rustige werkomgeving te creëren, proberen wij voorwaarden te scheppen waarin uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. De sfeer waarin een kind moet opgroeien is van groot belang om een volwaardig mens te worden. De school streeft ernaar dat kinderen zich prettig en geborgen voelen. Om dit te bereiken zetten wij de ‘High five’ in. Een vijftal waarden die wij zéér belangrijk vinden en die richtinggevend zijn voor het gedrag van iedereen op school (leerlingen, teamleden, ouders én gasten). Deze waarden zijn: respect, vertrouwen, rust, samen en doorzetten.

Wij staan open voor de mening van kinderen. Het is belangrijk dat kinderen een eigen mening vormen en daar ook uiting aan kunnen geven. Ook moeten zij leren wat (en hoe) je iets wel én beter niet kunt zeggen.

We streven naar correcte omgangsvormen, naar een sfeer waarin het goed werken is. Wij vinden het belangrijk om elk kind tot zijn recht te laten komen. Wij zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen ervan. Als wij pestgedrag signaleren, grijpen we meteen in. Indien u (pest)gedrag ziet, dat aan onze aandacht ontsnapt, dan horen wij dit graag van u. Samen staan wij sterker om dit (pest)gedrag de kop in te drukken.

Goed contact met ouders vinden wij erg belangrijk. Wij nodigen u dan ook uit om bij ons te komen als u met vragen en/of opmerkingen zit. Goede samenwerking tussen thuis en school is de beste manier om ons gezamenlijke doel te bereiken: op alle gebieden uit uw kind halen wat er in zit. Blijft pestgedrag in uw ogen toch voortduren, neem dan zeker contact op met onze anti-pestcoördinator, mevr. Alette Lemmen (tevens IB-er).