Ons onderwijs

Als school vinden wij leren geweldig. Wij zijn er dagelijks met hart en ziel mee bezig.

De volgende uitgangspunten vormen voor ons de kern van ons onderwijs, hier maken wij een PUNT van:

  • Persoonlijk
  • Uitdagend
  • Nieuwsgierig
  • Toekomstgericht

Persoonlijk

Op de J.P.Waale willen wij kinderen vooral zien. Met dat zien begint het daadwerkelijk begrijpen. Vanuit dit begrip stemmen wij ons onderwijs af op de groep en daarbinnen het individuele kind. Samen met het kind ontdekken wij ieders talenten en identiteit. Daarnaast vinden wij ook het persoonlijke contact met u als ouders erg belangrijk. Ouders zijn immers dé deskundige als het gaat om hun kind. Als wij daarbij aansluiten met onze expertise als het gaat om onderwijs, dan komt het kind pas echt centraal te staan. Daar willen wij, met u als ouders, voor gaan. 

Uitdagend

Elk kind is uniek. We kunnen dus simpel stellen dat alle kinderen verschillen hebben in interesses, aanleg, werktempo, etc. Bij uitdagende taken zijn die verschillen ineens niet zo belangrijk meer. Als kinderen met een hoge betrokkenheid (op het puntje van de stoel en met de tong tussen de lippen geklemd) op zoek gaan naar het antwoord op hun vraag of zelf iets nieuws willen leren omdat ze weten dat ze dat nodig hebben om hun doel te behalen, dan ontstaat onderwijs dat sprankelt en waar de energie afspat. Ons onderwijs zo vorm geven… dat is onze uitdaging.

Nieuwsgierig

Elk kind is van nature nieuwsgierig en leert de wereld om zich heen kennen door deze te gaan ontdekken. Alles wordt bekeken, aangeraakt, beluisterd en geproefd. Die onderzoekende houding is naar onze overtuiging van groot belang in de huidige maatschappij. De wereld om ons heen verandert steeds sneller en de beroepen die onze kinderen later gaan kiezen, bestaan nu misschien nog niet eens. Door onderzoekend en nieuwsgierig in het leven te blijven staan, door vraagstukken te behandelen die uitnodigen tot vragenstellen en het vormen van een beargumenteerde mening, bereiden wij onze leerlingen voor op hun rol als actief burger in onze maatschappij.

Toekomstgericht

Binnen onze lessen besteden wij ook aandacht aan thema’s als duurzaamheid, mediawijsheid en actief burgerschap. Onze leerlingen zullen, nog meer dan de volwassenen van nu, te maken krijgen met complexe en wereldomvattende uitdagingen. De invloed die zij hierop uit kunnen oefenen begint echter niet ‘later’ maar nu. Met dit besef en deze bewustwording krijgt het begrip toekomstgericht ineens een heel actuele lading!